İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi İnternet Sayfasına Hoş Geldiniz

İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi olarak sayfamızda “İş Kazasından Korunma Yolları”, “İş Güvenliği Eğitimi”, ve “Haberler ve Duyurular” gibi konu başlıkları altında çeşitli içeriklere yer verdik.

Amacımız

Amacımız, sayfamızı okuyanları iş güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve iş kazaları oranının azalmasına yardım etmektir. Yazılarımızda iş kazasından korunma yolları; iş güvenliğini artırmak için devlete, çalışana, işverene ve vatandaşa düşen sorumluluklar, çalışanların hakları; iş güvenliği eğitimleri ve nasıl iş güvenliği uzmanı olunacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi internet sayfasında iş güvenliği ile ilgili güncel haberler ve duyurular da yer almaktadır.

İnternet sayfamız kapsamında sadece iş güvenliği ile ilgili içerikler yer almamaktadır: Sayfamızda evinizde yapabileceğiniz güvenli ve eğlenceli etkinlikler ile evde para kazanmanın yollarına yer verilmektedir.

Tüm bu içeriklere yer veriyoruz; çünkü, amacımız iş güvenliği konusunda insanları bilinçlendirmeye ve işsizliği azaltmaya yönelik faaliyetlere yardımcı olmaktır.

Türkiye’de İş Güvenliği

Türkiye, iş güvenliği konusunda maalesef dünyada oldukça kötü bir konumda yer almaktadır. Son zamanlarda bu konuda vatandaşların bilinçlenmesi ve devletin çalışmaları ile Türkiye’de iş güvenliği gelişme kaydetmesine rağmen, halen istenilen seviyede değildir.

2014 yılında Dünya Çalışma Örgütü tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’nin ölümle sonuçlanan iş kazaları oranında dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle maden ve inşaat sektöründe Türkiye’de her yıl birçok kayıp yaşanmaktadır.

İş ortamlarının güvenli olması, ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, tüm vatandaşların iş güvenliği ve sosyal haklar konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir. Vatandaşlar haklarının ve sorumlulukların farkında oldukça, ihmal sonucu gerçekleşen iş kazaları da sona erecektir.