C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Göreve Devam Edecek

Yıl sonu itibariyle görev sürelerinin sona ermesi planlanan C Sınıfı iş güvenliği uzmanlarına iyi haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Yapılan açıklamaya göre iş güvenliği uzmanlarının çalışma süresi uzatılacak ve bir üst tehlike sınıfına hizmet sunabilecekler.

Türkiye genel ve ölümlü iş kazalarında Avrupa’daki en kötü oranlara sahip. Kazalar, sektörlere göre farklılık gösteriyor. İnşaat ve imalat gibi sektörlerde alınması gereken tedbirler diğerlerine göre çok daha fazla.

Kaza oranlarını en aza indirmek sadece iş yerinde bazı genel tedbirler alarak olmuyor. İş güvenliği eğitimi, en az tıbbi ve diğer tedbirler kadar kazaları önlemede etkili. Güvenlik ve sağlık konusunda eğitim alan çalışanlara sahip firmalar, bilinçli personelleri sayesinde risk değerlerini minimuma çekmeyi başarıyorlar. Personelin güvenlik eğitimini ise C Sınıfı uzmanlar veriyor.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitim ve Görevleri Nelerdir?

Türkiye genelinde C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan personel sayısı on bin civarında bulunuyor. Bu uzmanların sadece yüzde sekseni yüksek tehlikeli sınıfa hizmet veren personelden oluşuyor.

Genelde düşük tehlike seviyesinde görev almak için eğitilen C Sınıfı iş güvenliği uzmanları, son yıllarda iş yeri kazalarının azalmasında önemli rol oynadılar.

C Sınıfı uzmanının temel görevi çalıştığı iş yerindeki elemanları iş güvenliği ve sağlığı konusunda eğitmek ve iş kazalarının engellenmesi için 6331 sayılı kanuna uygun olarak tedbir almaktır.

İSG (İş Güvenliği Uzmanları) görevlerini kısaca özetlersek:

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitimi: Personele iş güvenliği eğitimi vermek
  • Çalışma Yeri Denetimi: İş yeri sahibine tehlikeli unsurları ve alınacak tedbirleri bildirmek
  • İlgili Birimlere Rapor Vermek: İş yeri sahibi, bu tedbirleri almaz ise durumu [b]Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne[/b] bildirmek
  • Danışmanlık Hizmeti: Eğer iş yerinde bir kaza olmuşsa, konuyu incelemek ve bir daha olmaması için önlem almak

Kimler C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Teorik eğitimini tamamlayıp Milli Eğitim sınavından geçen teknik elemanlar ile üniversitelerin iki yıllık İş Güvenliği ve Sağlığı bölümünden mezun olup, yine Milli Eğitim sınavından başarıyla geçenler C sınıfı uzman olabilirler.

Yeni düzenleme ile görev süreleri uzatılan C Sınıfı uzmanlar, iş kazalarını engellemede etkili olmaya devam edecekler.