İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliği, iş yerlerindeki uygun çalışma ortamını ve iş kazalarının önüne geçebilmek için alınması gereken önlemleri belirleyen bir sosyal güvenlik terimidir. İş yerlerindeki iş güvenliği, çalışanların ve iş verenleri işbirliği ile sağlanır ve iş güvenliğinin amacı çalışanların iş yerinde kaza geçirme olasılığını en aza indirmektedir. Çalışan sağlığı ve çalışan anneler de iş güvenliği kapsamında devlet ve iş yeri tarafından koruma altına alınmaktadır.

İş güvenliğinin amaçlarından bazıları şunlardır:

  • İş yerinde kaza olmasını önlemek
  • İş yerinde olası kaza durumunda hasarı minimuma indirmek
  • İş yerindeki çalışanların sağlığını korumasına yardım etmek
  • İş yerinde sigortasız çalışan olmasını önlemek

İş Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş güvenliği eğitimi, devletin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onay almış yetkili merciler tarafından verilmektedir. İş güvenliği eğitimi, alanında uzman kişiler tarafından verilir ve bu eğitim kapsamında adaylar iş yerinde yaşanabilecek kaza olasılığını en aza indirmek ve çalışan sağlığını en yükseğe çıkarmak gibi konulara eğitim alır.

Yasalar gereği iş kazası riski taşıyan her işletmede iş güvenliği eğitimi almış en az bir uzman çalışmalıdır. Bu uzmanların iş yerinde düzenli iş güvenliği denetimi yapmak, çalışanları ve işverenleri bilgilendirmek, gerekli tedbirleri almak ve gerekli ekipman ile kıyafet kullanımını sağlamak ve hatta gerektiğinde o iş yerini devletin gerekli organlarına şikayet etmek gibi çeşitli sorumlulukları vardır. Söz konusu iş yerinde yaşanan kazanın sebebi iş güvenliği ihmalkarlığı olarak tespit edilirse, öncelikle o iş yerindeki iş güvenliği uzmanı sorumlu tutulacaktır ve gerektiğinde yasal işlemler görecektir.

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

İş güvenliği uzmanı olmak için, adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onay almış, bir kurum tarafından eğitim almış olması gerekmektedir. Eğitimini tamamlayan adaylar, iş güvenliği uzmanı olmak için sınava girmelidirler. Bu sınav yine Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sınavdan başarıyla geçen adaylar, iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanırlar ve çeşitli kuruluşlarda (fabrikalarda, inşaatlarda, madenlerde, hastanelerde vb.) uzman olarak çalışmaya başlayabilirler.