İş güvenliği, çalışanların iş kazası geçirmesini engellemek için çeşitli kişiler ve kurumlarca yerine getirilmesi gereken önlemlerin tümüne verilen isimdir. Bu önlemler, çalışanların sağlığını korumak, iş yerinde kaza olma olasılığını azaltmak ve olası kaza durumunda yapılması gerekenlere hazır olmak gibi geniş alanları kapsamaktadır. Hatta, iş güvenliği çalışanların sadece iş yerlerindeki güvenliğini kapsamaz. Çalışanların işleri nedeniyle başına gelen her türlü fiziksel veya psikolojik hasar, iş güvenliği kapsamındadır.

İş Güvenliği Eğitiminin Amacı

İş güvenliği eğitiminin öncelikli amacı iş güvenliğini sağlayabilecek, duyarlı profesyoneller yetiştirmek ve çalışanlar ile iş verenleri bilinçlendirmektir. İş güvenliği eğitimi şu esaslardan meydana gelmektedir:

  • Sigortalı çalışmanın önemini vurgulamak
  • Çalışanların iş yeri ile bağlantılı herhangi bir sağlık sorunu yaşamasını engellemek
  • Kaza veya tehlike anında (yangın, deprem, fiziksel travma, kimyasal salgın, patlama, su basması vb.) yapılması gerekenlere karşı hazırlıklı olmak
  • Kişileri bilinçlendirerek ihmalkarlık yapmalarını önlemek

İş güvenliği eğitimi, hem çalışanlar ile iş verenleri bilinçlendirme, hem de iş güvenliği uzmanları yetiştirme amaçlıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylanmış kurumlardan eğitim almış kişiler bakanlığın sınavını geçmeleri halinde iş güvenliği uzmanı olabilirler. İş güvenliği uzmanlarının iş yerinde tehlikeyi azaltmak ve güvenliği sağlamak gibi birçok sorumluluğu bulunmaktadır.

İş Güvenliği Eğitiminin Önemi

İş güvenliği eğitimi birçok açıdan önemlidir, ancak bu eğitimin önemli olmasının en büyük sebebi can güvenliğini sağlamak için gerekli olmasıdır. İş güvenliği eğitimi ile can güvenliğini ihmal eden faktörler ortadan kaldırılabilir ve iş kazası yüzünden can verenlerin sayısı azaltılabilir.

Dünyada her gün en az 5.000 kişinin iş kazası nedeniyle öldüğü biliniyor. Ülkemizde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açıklamasına göre; iş kazası nedeniyle ölüm oranı 100.000’de 8,8’dir, ancak bu sayının (kayıtsız iş yeri ölümleri nedeniyle) aslında daha fazla olduğu düşünülüyor.

İş yeri çalışanları ve işverenlerin çeşitli iş güvenliği eğitimine (kurslar, seminerler, atölyeler vb.) tabi tutulması, iş yerindeki kaza riskini azaltacak ve ölümlere engel olacaktır. Ayrıca, profesyonel kişilerin de, iş güvenliği eğitimi alarak iş güvenliği uzmanı olması ve piyasadaki uzman sayısının artması da ülke genelindeki iş güvenliği oranını artıracaktır.