Türkiye’de her yıl iş kazası nedeniyle yaklaşık olarak 2000 kişi hayatını kaybederken, 2018 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de iş kazası nedeniyle 1640 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan iş kazasını önleme ve iş güvenliği konusunda bilinçlendirme hareketine rağmen , ülkenin iş güvenliği istatistikleri hala istenilen düzeye ulaşamadı.

İş kazalarını engellemek ve iş kazası riskini en aza indirmek için alınması gereken çeşitli önlemler vardır. Fakat bu önlemleri almadan önce çalışanlar ve iş verenler arasında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.Bu nedenle aşağıda iş güvenliğini sağlamada eğitimin ne derecede önemli olduğuna değindik.

İş Güvenliği Sağlamak İçin Eğitim Neden Önemli?

Çeşitli türdeki iş yerlerinde iş güvenliği sağlamak için iş verenler ve yönetim tarafından çalışanların iş güvenliği eğitimi alması sağlanmaktadır. Bu iş güvenliği eğitimi konferanslar, kurslar ve atölyeler gibi öğrenim unsurlarından meydana gelmektedir. Devletin iş güvenliği ve çalışan sağlığıyla ilgili belirlediği esaslara ve iş güvenliği eğitiminin devletçe belirlenmiş kapsamına, amaçlarına ve dayanaklarına uyan çeşitli iş güvenliği veren kurumlar devlet tarafından onay almıştır. Devlet onaylı kurumlardan iş güvenliği eğitimi alınması tavsiye edilmektedir.

Peki, bu eğitimlerde kişi kendine ne katmaktadır?

  • İş güvenliği eğitiminin öncelikli amacı kişiyi iş yerindeki olası kazalara karşı ve iş güvenliğini tehdit eden unsurları yok etmeye yönelik bilinçlendirmektir.
  • İş güvenliği eğitimlerinin bir diğer amacı da çalışanları ve iş verenleri iş yerinin ortamı konusunda eğitmektir. İş güvenliği eğitimi alan çalışanlar ve iş verenler, iş yeri ortamında gerçekleşebilecek olası iş kazalarına, mesleki risklere veya meslek hastalıklarına karşı bilgi sahibi olur.
  • İş güvenliği eğitimi alan çalışanlar veya iş verenler, iş yerindeki olası bir tehlike anı karşısında (deprem, yangın, iş kazası) ne yapacağını bilir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Günümüzde yasalar gereği birçok işletme en az bir iş güvenliği uzmanını işe almakla yükümlüdür. İş güvenliği uzmanı olabilmek için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onay almış kurslardan birine gidilmelidir. Daha sonra bakanlığın İş Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan aday, iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanır.