Türkiye’de her yıl 1.500’den fazla kişi iş kazası nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu kazaların bazıları ihmalkarlık nedeniyle gerçekleşiyor. Bu sebeple ihmalkarlığın ortadan kaldırılmasıyla ölümle sonuçlanan iş kazaları önlenebilir.

İş kazalarından kaçınmak için herkese sorumluluklar düşmektedir. Sadece işverenlere, işçilere veya devlete değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşına bazı sorumluluklar düşmektedir. Aşağıdaki yazımızda bu sorumlulukların ne olduğunu derledik.

Devletin Sorumlulukları

 • Devletin sorumluluğu öncelikle sigortasız veya kaçak işçi çalıştırılmasını önlemek ve bu konuyla ilgili düzenli denetimler gerçekleştirmek,
 • İş güvenliği açısından risk taşıyan işletmeleri denetlemek ve uyarmak,
 • Çalışanların haklarını yasalarla korumaktır.

İşverenin Sorumlulukları

 • İş yerindeki uygun ortamı sağlamak,
 • İş güvenliği uzmanları işe almak,
 • İş ortamının uygunluğunu düzenli olarak denetlemek ve iş yerinde düzenli bakım yaptırmak,
 • Çalışanlara gerekli haklar vermek: Sağlık izni, hamilelik izni, gerekli donanımın sağlanması,
 • Eğitimlere katılmak ve çalışanların iş güvenliği eğitimi almasını sağlamak,
 • Sahibi veya yöneticisi oldukları iş yerini olası kaza veya afet durumlarına karşı hazırlamaktır.

Çalışanın Sorumlulukları

 • Haklarının bilincinde olmak,
 • Sigortasız veya kaçak işçi olarak çalışmayı kabul etmemek,
 • Çalışırken gerekli ekipmanı, kıyafeti veya donanımı kullanmak,
 • İş güvenliği ile ilgili çeşitli eğitim çalışmalarına katılmak,
 • İşverenin veya yönetimin herhangi bir ihlali durumda gerekli makamları uyarmak,
 • Kaza veya afet anında ne yapacağını bilmek ve ona göre hareket etmektir.

Vatandaşın Sorumlulukları

 • Herhangi bir ihmalden şüphe duyduğunda söz konusu işletmeyi ilgili yerlere şikayet etmek,
 • Haksızlığa karşı kamuoyu oluşturmak veya oluşturulan kamuoyuna katılmaktır.

İş Güvenliği İçin Sorumluluklar Yerine Getirilmezse Ne Olur?

İş güvenliği için işverenlere, devlete, çalışanlara ve hatta çalışmayan vatandaşa bile sorumluluklar düştüğünü yukarıdaki yazımızda anlattık. Peki şahıslar bu sorumlulukları yerine getirmezse ne olur? Öncelikle can kaybı yaşanabilir, ki bu da dünyadaki en önemli şeydir.

Kişilerin veya makamların sorumluluklarını yerine getirmemesi başka kişilerin ölümüne neden olabilir. Aynı şekilde, kişilerin ihmalkarlıkları, başka kişilerin fiziksel engelli olmasına neden olabilir. Sadece fiziksel değil, ihmalkarlık durumunda kişiler psikolojik olarak da zarara uğrayabilir. Bu kişilerin sosyal sigortası olmaması durumunda da iyileşme imkanları da oldukça azalır.