Türkiye, İş Yerlerine Teşvik Veriyor

Bakanlıktan iş kazalarını azaltmak amacı ile iş yerine teşvik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sakatlanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını azaltmak amacı ile uygulanmaya başlanan teşvik sistemini düzenleyen bir tebliğ yayımladı. Yayımlanan tebliğde yer alan usul ve esaslara göre, 10’dan fazla çalışan elemanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için, son üç yıl içinde sürekli iş göremezlik ve ölümlü kaza olmaması sonucunda işveren, ödemekle yükümlü olduğu işsizlik sigortası priminin yarısından muaf tutulacak.

İşveren için teşvikten yararlanma şartları

İş yerlerinde iş kazalarını azaltmak, iş kazaları konusunda gereken hassasiyet ve özeni göstermek için işverenlerin teşvik edilmesi amacı ile düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işverenlerin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir:

  • İş yerinin çok tehlikeli iş yeri sınıfında yer alması
  • İş yerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kazanın üç yıl içinde yaşanmamış olması
  • İş yerinin 6331 sayılı kanun kapsamında iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırıyor olması veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği kapsamında bakanlık tarafından onaylanmış kurum ve kuruluşlarla sözleşme yapmış olması
  • İş yerindeki çalışan sayısının 10’dan fazla olması

Bu koşulları yerine getiren işverenler teşvikten yararlanabilirler.

Teşvikten yaralanma nasıl son bulur?

Teşvik uygulaması için gerekli koşulları sağlayan işverenin iş yerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza meydana gelirse, şartların bozulması sonucu teşvik uygulaması sonlandırılır. 3 yıllık süre içinde iş kazası olmaz ise teşvik şartları sağlanmış olur ve teşvik uygulaması yeniden başlar. Ayrıca işveren, işin bazı aşamalarını alt işverenin işçilerine yaptırıyor ise ve bu işçilerden biri kendi iş yerinde kaza geçirirse, işveren de alt işveren de teşvikten yaralanamaz. İş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanmayan bir iş kazası olursa, bu durum işverenin teşvikten yararlanmasını engellemez.

İş kazalarını önlemek için düzenlenen teşvik uygulaması, çok tehlikeli iş yeri kapsamındaki iş yerlerinin tüm çalışanları için uygulanacağından dolayı işverenin maliyetlerine etkili bir katkı sağlayacaktır.

İş yerinin çok tehlikeli iş yeri kapsamında olup olmadığını öğrenmek için NACE koduna bakmak yeterlidir.